sadsad x
asdasd
Üretici Liste Fiyatı
10,00 TL
6,50 TL
%35 indirim
16. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı Hakkında Bilgiler
Türü: Araştırma - İnceleme
Sayfa Sayısı: 319
ISBN: 9799751609570
Boyut: 16 x 24
Kapak: Ciltsiz
Mehmet Ali Ünal
Mehmet Ali Ünal
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • 16. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı Kısa Özet

  Kısaltmalar
  Önsöz
  Giriş
  A. Kaynaklar
  1.Arşiv Vesikaları
  a. Tahrir Defterleri
  -TD 64 (1518/924 Yılı Tahriıine ait Mııfassal Defter)
  -TD 998 (1523/929 Yılı Tahriıyne ait İcmal Defter)
  -TD 164 (1541/947 Yılı Tahririne ait Mufassal Defter)
  -TD 213 (1541/947 Tarihli Mufassal ve İcmal Defter)
  -TD 106 (973-74/1566-67 Tarihli Mufassal Defter)
  -TD 332 (974-75/1566/67 Tarihli İcmal Defter)
  -TD 552 (972/1565 Tarihli Evkaf Tahrir Defteri)
  b. Ruznamçe Defterleri
  c. Mühimme Defterleıi
  d. Şer`iyye Sicilleri
  e. DiğerArşiv Vesikaları
  2. Basılı Eserler
  a. Şeref Han, şerefnâme
  B. Osmanlı Öncesi Çemişgezek
  1. Osmanlı Hâkimiyeti Öncesinde Çemişgezek
  a.Türk Hâkimiyetinden Önceki Dönem
  b. Türk Hâkimiyetine Girdikten Sonra Çemişgezek
  2. Çemişgezek`in Osmanlı Hâkimiyetine Girişi
  I. Bölüm
  İdari Yapı
  A. Sancak İdaresi
  1. "Sancak"Kavramı ve Sancak İdaresinin Ortaya Çıkışı
  2. Sancakbeyiliği
  3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sancaklan
  B. Osmanlı İdari Teşkilatı İçerisinde Çemişgezek
  1. Tahrirlere Göre İdari Taksimat
  a. Tahrirlere Göre Nahiyeler ve Köyler
  - Belde Nahiyesi
  - Çatalkale Nahiyesi
  - Gürzelik ve Kızuçan Nahiyeleri
  -Şirzu ve Poşadı Nahiyeleri
  - Havik Nahiyesi
  - Keban ve Ovacık Nahiyeleri
  - Kernik Nahiyesi
  - Kerbüzek Nahiyesi
  - Mazgird Nahiyesi
  - Pertek Nahiyesi
  - Sağman Nahiyesi
  - Ribât Nahiyesi
  - Sebtoros Nahiyesi
  - Ulukale Nahiyesi
  - Vasgird Nahiyesi
  2. Çemişgezek, Mazgird, Pertek ve .Sağman Sancakbeyiliği
  -Çemişgezek Beylerinin Soyu
  a. Çemişgezek Sancakbeyiliği
  b. Mazgird Sancakbeyiliği
  c. Pertek Sancakbeyiliği
  d. Sağman Sancakbeyiliği
  II.Bölüm
  Çemişgezek Sancağı`nda Yerleşme ve Nüfus
  A. Yerleşme
  B. Nüfus
  1. Şehir Nüfusu
  a. Müslim Nüfus
  b. Gayıi Müslim Nüfus
  2. Köy Nüfusu
  a. Müslim Köyler
  b. Gayri Müslim Köyler
  3. Nöker ve Nökerzâdeler
  4. Toplam Nüfus
  5. Aşîretler ve Cema` atler
  a. Büyük Millili Cemâ`ati
  b. Millili-i Küçük ve Küçüklü Cemâ`âti
  c. Şeyh Osmanlı Cemâ`ati
  d. Kuhpiniklü Cemâ`ati
  e. Şakaklu Cemâ`ati
  f. Metaliblü Cemâ`ati
  III. Bölüm
  İktisadi Yapı
  A. Toprak
  l. Çift ve Çiftlik
  2. Çemişgezek Sancağında Toprak ve Çiftlik Durumu
  3. Mezra`alar
  B. Zirai Üretim ve Zirai Üretimden Alınan Vergiler
  l. Tahrirlere Göre Narh Fiyatlan
  2. Hubübât Üretimi ve Hubübât Öşrü
  a. Buğday(Hınta)
  b. Arpa (şa`ir) ve Darı (Dıhn)
  c. Pamuk (Penbe)
  d. Bağcılık
  e. Meyvecilik ve sebzecilik
  C. Diğer Vergi ve Resimler
  1. Hayvarıcılık ve Hayvancılıkla İlgili Resiımler
  a. Âdet-i Ağnâm
  b. Yaylak ve Kışlak (=Köm) Resimleri
  c. Resm-i Kivâre
  2.Şahıs Başına Alınan Vergi ve Resimler
  a. Resm-i Çift ve Resm-i Dönüm
  b. Bennâk Resmi
  c. Mücerred Resmi
  d. İspenç Resmi
  e. Cizye
  f. Âdet-i Ilgadiye
  3. Maktu Vergiler ve Mukâta`alar
  a. Maktu` Vergiler
  - Resm-i Asiyâb
  - Resm-i Bezirhâne
  b. Mukâta`alar
  - Boyahâneler
  - İhtisab
  4. Arızi Veıgiler
  a. Bâd ı Hevâ
  b. Âdet i Deştbâni
  c. Resm-i Arûs
  d.Tapu Resmi
  e. Cürüm ve Cinayet Resmi (Resm-i cerâim)
  5. Ticaret ve Gümrük Resimleri
  a. Bâc ve Tamga
  - Bâc-ı kavâfil
  - Tamga-yı siyâh
  - Geçit Resmi
  6. Gayri Meşru Vergiler
  IV.Bölüm
  Dirlik Düzeni
  A. Haslar
  l. Padişah Haslan (hasshâ-i hümâyûn)
  2. Sancakbeyi Hasları
  a. Pîr Hüseyin Bey`in Hasları
  b. Sağman Sancakbeyi Hasları
  c. Mazgird Sancakbeyi Hasları
  d. Pertek Sancakbeyi Rüstem Bey`in Hasları
  B. Ze`ametler
  C. Tımarlar
  -Timâr Sahipleri
  V.Bölüm
  Vakıflar
  A. Cami ve Mescid Vakıfları
  a. Ulu (Yelmâniye) Câmii Vakfı
  b. Molla Halil Mescidi Vakfı
  c. Hayme Hatun Mescidi Vakfi
  B. Zaviye Vakıfları
  a. Eşkünü Zâviyesi Vakfı
  b. Şeyh Hasan Bey Zâviyesi Vakfı
  c. Halid Bey Zâviyesi Vakfı
  d. Şeyh Hüsameddin Ali Zâviyesi Vakfı
  e. Mesi (?) Zâviyesi Vakfı
  f. Şeyh Çoban Zâviyesi Vakfı
  g. Köşk Zâviyesi Vakfı
  h. Munzur Zâviyesi Vakfı
  C. Medrese Vakıfları
  a. Süleyman Bey Medresesi Vakfı
  D. Çeşme Vakıfları
  Sonuç
  Bibliyografya
  A Arşiv Vesikaları
  l. Tahrir Defterleri
  2. Diğer Defterler
  B. Basılı Eserler
  Ekler
  Ek I: 1518/924 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
  Ek II: 1541/948 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
  Ek III: 1566/973 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
  Ek IV: Tablo 17
  Ek V: Tablo 18
  Ek VI: Tablol9
  Ek VII: Tablol4
  Ek VIII: Tablo 25
  Ek IX: Tablo 28
  Ek X: Tablo 29
  Ek XI: Tablo 30
  Ek XII: Tablo 35
  Ek XIII: Tablo 36
  Ek XIV: Tablo 37
  Ek XV: Tablo 38
  Ek XVI: Tahrir Defterlerinde Çemişgezek`e Bağlı Köylerin Yazılışları
  Dizin
  Haritalar
  Harita I
  Harita II
  Harita III
  (İçindekiler)

16. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.