Rewşa Welet Hakkında Bilgiler
Türü: Kürt Edebiyatı
Sayfa Sayısı: 144
ISBN: 9786055279493
Boyut: 13 x 0
Kapak: Ciltsiz
Bro Omeri
Bro Omeri
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Rewşa Welet Kısa Özet

    Şi`ren Bro Omeri bi nave "Rewşa Welet" di nav weşanen Avesta de derketin.

    Şerefxan Ciziri, şi`ren Bro Omeri wiha dinirxine: "Di stil û mijara xwe de Bro Omeri weke helbestvaneki klasik tevdigere, huner û perwerdebune bi hevdû re dihune u li ber me datine. Kerem bikin dibeje! Peyamen wina carna dibin helbest, carna gotaren siyasi, carna dibin çirok, carna dibin fabl, carna dibin qerf… Formen edebi li ba Bro Omeri ne yek tene ye. Ew di xebaten xwe de formen curbecur bikartine. Form çiqasi ji bona wina giring be ji, form hergav di xizmeta peyame de ye. Li gora peyama xwe ew formeke edebi hildibijere, zanebuna xwendevan li ber çavan digire u dixwaze bi riyeke safi peyama xwe peşkeş bike. Gava ku di helbesten li ser Eliye Seroxan, Kerime Eliye Remo, Bekir Axaye Omeri de gotinen huneri ten gotin, weke buyer ew hemu rast in. Huner u rasti hevdu timam dikin. Di bingehe xwe de ew bûyer baş tene zanin. Ji bûyeren sosyal niviskar helbesten huneri direse. Bro Omeri serpehatiya wan miroven balkeş kiriye helbest u bi zimaneki dewlemend, bi zimaneki biherk ev rasti peşkeşi xwendevanan kirine. Stila Bro di her mijare de wilo peş de diçe. Helbest u nivisandinen Bro Omeri rewşa welat rapor dike, gili u gazinan dike u hale kurdan radixe ber çavan…"

Rewşa Welet Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.