sadsad x
asdasd
Üretici Liste Fiyatı
150,00 TL
123,00 TL
%18 indirim
Tıbbi Bilirkişi Hakkında Bilgiler
Türü: Hukuk Üzerine
Sayfa Sayısı: 210
ISBN: 9786052587676
Boyut: 16 x 24
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Tipi: 1. Hamur
Basım Tarihi 2020
Fatma Aba Harmancı
Fatma Aba Harmancı
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Tıbbi Bilirkişi Kısa Özet

  1. Bilirkişi Tanımı, Bilirkişinin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması ve Bilirkişiye Başvurma Hâlleri

  A. Bilirkişi Tanımı

  B. Bilirkişiliğin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması

  C. Bilirkişiye Başvurmayı Gerektiren Hâller

  1. Özel Veya Teknik Konuların Varlığı

  2. Hâkimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Ve Hukuki Bilgi İle

  Çözümlenmesi Mümkün Olmayan Konuların Varlığı Iı. Bilirkişi Sayısı, Nitelikleri Ve Görevlendirilmesi

  A. Bilirkişi Sayısı

  B. Bilirkişinin Nitelikleri

  1. Yeterlilik (Ehliyet) Ve Uzmanlık (İhtisas) 

  2. Tarafsızlık Ve Dürüstlük

  C. Bilirkişi Görevlendirilmesi

  1. Bilirkişiliğe Kabul Şartları

  A. Bilirkişilik Faaliyetinde Bulunacak Gerçek Kişilerde Aranan Şartlar

  B. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Bünyesinde Bilirkişi Olarak Çalışacak Kişiler

  C. Hukukçu Bilirkişilerde Aranan Şartlar

  2. Bilirkişilik Başvurusu Ve Bilirkişilik Siciline Kayıt

  3. Bilirkişi Görevlendirilmesi

  4. Bilirkişilik Listesinden Çıkarılma Ve Denetim 

  Iıı. Bilirkişi Raporu

  1. Bilirkişilik Raporu

  2. Bilirkişi Görüşü/Raporu Tanım

  3. Bilirkişi Görüşünün Sunulma Şekli

  4. Bilirkişi Raporunun İçeriği

  5. Bilirkişi Raporunun Önemi

  6. Bilirkişi Portal (Uyap)

  Iv. Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Bilirkişi Görüşünün Hukuki Niteliği, Bilirkişinin Yükümlülükleri Ve Yetkileri

  A. Bilirkişinin Hukuki Statüsü

  B. Bilirkişi Görüşünün Hukuki Niteliği

  C. Bilirkişinin Yükümlülükleri

  1. Bilirkişi Görevlendirmesini Kabul Yükümlülüğü

  2. Davete İcabet Etme Ve Yemin Etme Yükümlülüğü

  3. Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü

  4. Doğruyu (Gerçeği) Beyan Etme, Tarafsız Davranma, Sadakat Ve Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü

  5. Sır Saklama Yükümlülüğü

  6. Görevi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü

  7. Süresi İçerisinde Oy Ve Görüşünü Bildirme Yükümlülüğü

  8. Menfaat Elde Etme Yasağına Uyma Yükümlülüğü

  D. Bilirkişinin Yetkileri

  V. Bilirkişiliğin Kurumsal Yapılanması

  2. Bölüm

  I. Tıbbi Bilirkişinin Tarihi Gelişimi Ve Tanımı

  A. Tıbbi Bilirkişinin Tarihi Gelişimi

  B. Tıbbi Bilirkişinin Tanımı

  Iı. Tıbbi Bilirkişinin Görevini Üstlenen

  Resmi Bilirkişi Kurumları

  A. Adli Tıp Kurumu

  B. Yüksek Sağlık Şurası

  C. Üniversiteler

  Iıı. Tıbbi Bilirkişide Bulunması

  Gereken Özellikler

  A. Tıbbi Bilirkişinin Tıp İlmine Hâkim Olmak

  B. Tıbbi Bilirkişinin, Hekim Yükümlülüklerine Hâkim Olması

  1. Teşhis (Tanı) Koyma Ve Tedavi Etme Yükümlülüğü

  A. Hippokrates’in Teşhis Ve Tedaviye Yaklaşımı

  B. Tıp Bilimine Göre Teşhis Ve Tedavi

  C. Yeni Teşhis Ve Tedavi Yöntemlerinin Bulunması

  D. Uygun Tedaviyi Belirleme 

  E. İyileşme Garantisi Vermeme

  F. Teşhis Ve Tedavi Aşamasında Hasta-Hekim İlişkisinin İyi Kurulması

  G. Teşhis Ve Tedavi Aşamasında Dikkatli Ve Özenli Davranma

  H. Tedaviyi Sürdürme Zorunluluğu

  2. Sadakat Ve Özen Gösterme Yükümlülüğü

  3. Sır Saklama Yükümlülüğü 

  4. Tıbbi Kayıt Tutma Yükümlülüğü

  5. Hekimin Tıbbi Aydınlatma Yükümlülüğü

  A. Enjeksiyon Sonucu Oluşan Komplikasyonları

  Değerlendirmede Tıbbi Bilirkişinin Uyması Gereken Kriterler

  6. Tıbbi İş Görme Edimini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü

  7. Diğer Yükümlülükler

  C. Tıbbi Bilirkişinin Tıp Etiğine Hâkim Olması

  D. Tıbbi Bilirkişinin Tıbbi Malpraktis Ve Tıbbi Komplikasyon Ayrımına Hâkim Olması

  1. Tıbbi Malpraktis

  2. Tıbbi Komplikasyon

  E. Tıbbi Bilirkişinin Tıbbi Standardı Belirleme Usulüne Hâkim Olması

  F. Tıbbi Bilirkişinin Hukuk İlmine Hâkim Olması

  Iv. Tıbbi Bilirkişiye Başvurulan Alanlar

  A. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tıbbî Bilirkişi

  1. Gözlem Altına Alınması

  2. Mağdur Ve Diğer Kişilerin Beden Muayenesi Ve Vücuttan Örnek Alınması

  3. Kadının Muayenesi

  4. Moleküler Genetik İncelemeler

  5. Ölünün Kimliğini Belirleme Ve Adlî Muayene

  6. Otopsi

  7. Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi Veya Otopsi

  8. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem

  9. Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

  B. Medeni Usul Hukukunda Tıbbi Bilirkişi

  1. Nesebin Reddi Ve Babalık Davasında Tıbbi Bilirkişi

  2. Boşanma Davalarında Tıbbi Bilirkişi

  3. Yaş Tashihi Davalarında Tıbbi Bilirkişi

  4. Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı Hallerinin Varlığının Tespiti İçin Açılan Davalarda Tıbbi Bilirkişi

  5. Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Davalarda Tıbbî Bilirkişi

  C. Hekimin Tıbbi Müdahalesinin Tıp Kurallarına Uygunluğu

  Hakkında Başvurulan Tıbbi Bilirkişi

  V. Tıbbi Bilirkişi Raporlarında Uyulması Gereken

  Standartlar Ve Tıbbi Bilirkişi Raporunun Şekli Özellikler

  A. Frye Standardı

  B. Daubert Standardı

  Vı. Tıbbi Bilirkişi Raporunun Şekli Özellikleri

  Vıı. Sonuç

  Bilirkişilik Kanunu

  Bilirkişilik Yönetmeliği

  Kaynaklar

Tıbbi Bilirkişi Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.